Hoe moet ik een lettertype installeren?

U slaagt er niet in om een lettertype te downloaden of te installeren? U weet niet waar u moet beginnen? Deze pagina bevat de antwoorden op alle vragen.

Lettertypen installeren op Windows

Lettertypen installeren op Windows Vista

Pak het lettertypearchief uit, selecteer lettertype groottes .ttf, .otf of .fon, klik daarna op de rechter muisknop en selecteer "Installeren" in het contextmenu.

Installatie van lettertypen op andere versies van Windows

Pak lettertypen uit en kopieer de inhoud naar de map voor lettertypen van het systeem. Deze map kan men vraag terugvinden op C:\Windows\Fonts of C:\WinNT\Fonts

De map met lettertypen kan tevens geopend worden vanaf het configuratiescherm. Volg deze stappen: Start > Configuratiescherm > Lettertypen

Lettertypen installeren op MacOS X

MacOS X herkent TrueType (.ttf) en OpenType (.otf) lettertypen, maar herkent geen PC bitmap lettertypen (.fon).

Om een lettertype te installeren, moet u er in de Finder op dubbelklikken. Vervolgens klikt u op Installeren onder het voorbeeld.

Lettertypen installeren op Linux

U dient .ttf of .otf lettertypen te kopiëren in lettertypen:// in de bestandsbeheerder, of in de map /home/.fonts (deze map is verborgen).